Bloghttp://ondra.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskPočúvajte sa! (ondra)Bojím sa už písať, to poviem úprimne. Keď vidím, ako sa prekrúcajú a manipulujú vyjadrenia, názory a myšlienky, bojím sa napísať už čokoľvek! To, že tie isté slová môže každý z nás chápať a používať trošičku inak, že rovnaké pojmy majú vo vyjadrovaní rôznych ľudí máličko posunutý význam, tomu hádam všetci rozumieme. Ak prebieha akási názorová a ideologická vojna, tieto rozdiely vystupujú do popredia ešte viac. A ak sa ešte k tomu niekoho vyjadrenie v médiách nenápadne zmanipuluje, ďalší oheň je na streche!  Mon, 01 Sep 2014 22:15:59 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/364064/pocuvajte-sa.html?ref=rssa čo tá reforma Cirkvi? (ondra)Veľa sa v súvislosti s pápežom Františkom hovorí o reforme Cirkvi. Mnohí ju ustavične skloňujú a očakávajú od nej totálnu premenu učenia i štruktúr Cirkvi, iní nečakajú nič, niektorí sa na ňu tešia, no a ďalší len pomyslenie na akúsi reformu pokladajú za dielo diablovo. Poznám takých i onakých.Fri, 23 May 2014 00:00:00 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/357268/a-co-ta-reforma-cirkvi.html?ref=rssKeď Ježiš odchádza z Cirkvi (ondra)  „Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh" (Mt 8,18). Toto sa v histórii Božieho ľudu opakovalo už viackrát. Keď sa okolo Krista zhromaždili veľké zástupy, keď sa Cirkev stala veľkou, rozkvitnutou, „úspešnou" podľa zmýšľania tohto sveta, Kristus sa z nej akoby „odišiel", vzdialil sa, ukryl. A nastalo obdobie stagnácie a úpadku. A tak to šlo stále dookola. O tom vie každý, kto len trocha pozná dejiny katolíckej Cirkvi.  Mon, 01 Jul 2013 23:11:30 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/332202/Ked-Jezis-odchadza-z-Cirkvi.html?ref=rssPolícia? Mám strach... (ondra)  Streľba na auto plné študentov. Auto kedysi patrilo hľadanej osobe, pred siedmymi rokmi. Za tých sedem rokov sa zmena asi nestihla dostať do policajných záznamov. A pretože študenti nepochopili policajnú gestikuláciu, začalo sa strieľať. A tu už začínam mať strach aj ja. Tiež som už párkrát nepochopil rozhadzovanie rúk pána policajta. Ale v mojom prípade polícia asi katastrofálne zlyhala, nik totiž do mňa nestrieľal! Dúfam, že dotyční policajti za to neboli príliš prísne potrestaní.  Wed, 26 Jun 2013 21:33:11 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/331844/Policia-Mam-strach.html?ref=rssQuo vadis, Cirkev? (ondra)  Sedím v spoločnosti kňazov, téma debaty sa práve dotkla chladnúceho záujmu ľudí o veci náboženské. „ V ľuďoch zomiera viera, mladých už rodičia k viere nevedú, stávame sa bezbožníckou spoločnosťou", hovorí jeden z farárov. No vo mne už dlhšie dozrieva myšlienka, že to možno vôbec nie je pravda. Úplne chápem nedôveru ľudí k oficiálnej cirkevnej inštitúcii, chápem odpor a výsmech voči pokrytectvu, ktorým sa katolícka Cirkev v súčasnosti „prezentuje" viac, ako čímkoľvek iným. Chápem, že ľudia už neveria inštitúciám, ktorých podvody, škandály a nevernosť evanjeliovým ideálom, ktoré hlásajú, vychádzajú na povrch. Ale ako žijem s ľuďmi, opakovane zisťujem, že viera, láska a nádej v nich nezomiera, ba práve naopak! Tieto božské cnosti stále, i dnes, hľadajú svoje vyjadrenie.  Tue, 04 Jun 2013 12:11:29 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/330195/Quo-vadis-Cirkev.html?ref=rssObchod s náboženstvami (ondra)Kedysi som sa ocitol v jednom obchode, ktorý bol plný exotických, pútavých predmetov z Ázie, Afriky, Austrálie a Ameriky. Boli to predmety hovoriace o duchovne, o rôznych tých duchovných smeroch, napr. indiánske šamanské bubny a hrkálky, pomocou ktorých sa indiánski šamani dostávajú do tranzu, v ktorom komunikujú s duchmi, tibetské spievajúce misy, všelijaké liečivé kamene a kryštály, rôzne knihy o čakrách, energiách vo vesmíre, o tom, ako s týmito energiami narábať, o mágii, rôzne mandaly na steny... Medzi týmito predmetmi som si všimol aj niekoľko vyobrazení Ježiša Krista na maľbách, a niekoľko sošiek Panny Márie. Spomenul som si vtedy na panteón božstiev, v ktorý verili starí Gréci a Rimania.Thu, 18 Apr 2013 16:27:53 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/326466/Obchod-s-nabozenstvami.html?ref=rssPokrok Vtelenia (ondra)  Čím ďalej, tým viac sa mnohí pýtame, čo by nás mohlo oslobodiť od tej chorej, umierajúcej podoby kresťanského náboženstva, ktorá niekedy pripomína skôr zakonzervované zvyšky akejsi folklórnej tradície. Túžime po kresťanstve živom, aktuálnom, schopnom premeniť naše životy a spoločnosť. Ja osobne som presvedčený, že odpoveď nám dáva „Tajomstvo Vtelenia", to podstatné tajomstvo kresťanskej viery, hovoriace o tom, že sa Boh stal človekom a Boží Syn prišiel v ľudskom tele, v ľudskej Osobe Ježiša Krista. Jeho správne pochopenie a domyslenie je odpoveďou. Nie je to nič nové, ani prevratné, no práve preto, že je hlboko ľudské, môže byť odpoveďou pre všetkých, veriacich i neveriacich. Pre všetkých,  ktorí sa pýtajú, aký zmysel má toto biedne a často smutné tápanie človeka životom...  Fri, 12 Apr 2013 15:22:26 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/325950/Pokrok-Vtelenia.html?ref=rssPokánie Cirkvi (ondra)Keď sa pred časom, dnes už blahoslavený pápež Ján Pavol II., ospravedlňoval svetu za chyby a hriechy Cirkvi z minulosti, za previnenia spáchané voči jednotlivcom i skupinám, vyvolal tým vlnu nevôle a pohoršenia v tej Cirkvi, v mene ktorej vyslovil ľútosť. Rozhorčený nesúhlas nie prekvapivo vychádzal najmä spomedzi najvyšších cirkevných predstaviteľov. Myslím si, že šľachetný skutok pápeža nemal byť len jednorázovou záležitosťou, ktorou sa Cirkev „oficiálne" očistí od špiny minulosti a všetko bude zas „OK", ale skôr výzvou na skutočné obrátenie sa, na zmenu myslenia a postojov Cirkvi. Jeho prorocký čin však nenašiel skutočnú a ďalekosiahlejšiu odozvu. A dnes je čas na opätovné pokánie Cirkvi. Vyjadrené už omnoho dôraznejšie.  Tue, 09 Apr 2013 12:29:33 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/325665/Pokanie-Cirkvi.html?ref=rssPravda (ondra)„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" (Jn 8, 32). Takto Ježiš ohlásil tú nádhernú zvesť, podľa ktorej pravda evanjelia zachráni, spasí ten náš zúfalý svet, vyslobodí ho a premení ho na Božie kráľovstvo. Evanjelium má tú moc. Tak, že Pravdu odkryje, pomenuje a ohlási. Cirkev má túto pravdu evanjelia chrániť a „hlásať všetkému stvoreniu", ako povedal Ježiš. Včera som čítal rozhovor s Borisom Korónim, bývalým redaktorom Lumenu, ktorý prišiel o prácu, pretože sa postavil proti cenzúre v katolíckom rádiu a chcel otvorene diskutovať o biskupovi Bezákovi. Preto prišiel o prácu, z hodiny na hodinu. On a niektorí ďalší.Sat, 23 Mar 2013 09:48:15 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/324103/Pravda.html?ref=rssCudzoložná Cirkev (ondra)Evanjelium o cudzoložnej žene, ktoré sa čítalo pri nedeľných omšiach, je aktuálnejšie, než by nás na prvý pohľad napadlo. Boh jednoducho hovorí v každej dobe a pre každú dobu. Tá cudzoložnica, ktorú farizeji priviedli k Ježišovi a chceli ju ukameňovať, znázorňuje každého, na koho ukazujeme prstom a súdime ho. Každého, koho chceme „kameňovať", sankcionovať, trestať pre akýsi hriech, či porušenie pravidiel. Ale to nie je všetko. Znázorňuje i tú najväčšiu cudzoložnicu zo všetkých. Cirkev. Myslím, že Ježiš týmto evanjeliom pripomína svojej nevernej Neveste, ako jej niekedy chýba pokora a zdravá sebareflexia.  Tue, 19 Mar 2013 15:50:57 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/323784/Cudzolozna-Cirkev.html?ref=rssSmútok (ondra)Keď som bol ešte malý chlapec, slovo „Cirkev" vo mne vzbudzovalo bázeň a radosť. Predovšetkým radosť. V čistej detskej duši, ktorá ešte nevedela takmer nič o hlbokých pravdách viery, bolo akési tušenie Kráľovstva, ktoré Cirkev prináša tomuto svetu. Tušenie lásky, spravodlivosti, čistoty a nádeje. Keď som sa neskôr usiloval rásť vo viere a ešte neskôr pri štúdiu teológie v seminári, začínal som chápať, že Cirkev je i spoločenstvo hriešnikov, že sa nemožno čudovať, ani pohoršovať, keď sa v nej prejavujú aj ľudské nedokonalosti. Časom však nastúpil i smútok.Sun, 17 Mar 2013 23:54:47 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/323610/Smutok.html?ref=rssOtvorený list arcibiskupovi. (ondra)Vážený o. biskup Bezák. Otvorených listov adresovaných Vám je v poslednej dobe zrejme veľa, tak pochybujem, že sa k prečítaniu toho môjho vôbec dostanete. Ale nedá mi totiž, aby som Vám pár slov nenapísal. Nehrám sa na sudcu, ani „odborníka", tých je momentálne dosť, tých, ktorí sa tvária, že do veci vidia, všetkému rozumejú a vynášajú súdy.  Mon, 17 Dec 2012 08:32:52 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/316252/Otvoreny-list-arcibiskupovi.html?ref=rssNajsvätejšej Trojice (ondra)Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je základnou pravdou kresťanskej viery. Je akýmsi súhrnom všetkých právd našej zjavenej viery. Prijať však zjavenú kresťanskú vieru a dať sa pokrstiť sprevádza aj prijatie s tým spojených záväzkov a povinností. Lebo stať sa kresťanom znamená aj prijať záväzky, za ktorých nedodržanie sa človek bude zodpovedať nie ľuďom, ale Bohu. Ako sme v evanjeliu počuli, keď Ježiš hovorí, aby sme prijímali krst, zároveň hovorí: „Učte ich zachovávať všetko, čo som vám povedal. Toto však nehovorí len biskupom a kňazom, ako si niektorí myslia, ale toto hovorí všetkým, ktorí na seba prijímajú záväzok krstu.  Mon, 04 Jun 2012 16:37:23 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/300383/Najsvatejsej-Trojice.html?ref=rssNabovstúpenie Pána (ondra)Istá mladá žena, keď číta nejaký román, vždy si ako prvé prečíta koniec príbehu. A vysvetľovala mi prečo: Chcem vedieť, ako sa príbeh skončí, aby som vedela, či sa vôbec oplatí čítať. Príbeh je taký dobrý, ako je jeho koniec. Aj najlepší príbeh môže byť len smutný, keď je posledná kapitola sklamaním. Ale - dodala - aj skutočná tragédia môže byť zachránená dobrým koncom. Ja som sa jej spýtal: A neodoberie to celému príbehu jeho čaro a dramatickosť? Nie - odpovedala, iba ti to zoberie strach a umožní ti, aby si si celý príbeh mohol skutočne vychutnať.  Thu, 17 May 2012 16:33:31 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/298856/Nabovstupenie-Pana.html?ref=rssČo sa ľakáte? (Lk 24, 38) (ondra)„Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?" Možno si ešte pamätáme tie duchárske príbehy, ktorými sme sa strašili ešte ako malé deti, príbehy o duchoch a strašidlách... Koľko takých kníh bolo napísaných a koľko filmov natočených... Dnešné evanjelium naznačuje, že takéto historky a príbehy asi existovali vždy, keďže sa apoštoli tak báli toho, či nevidia ducha. Že svet duchov naozaj existuje, to nám Sväté písmo naznačuje na mnohých miestach, no Ježišova otázka, ktorú dnes apoštolom položil, znie skôr, ako výčitka: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?"  Wed, 25 Apr 2012 23:35:02 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/297177/Co-sa-lakate-Lk-24-38.html?ref=rssŽivé je Božie slovo (Hebr 4,12) (ondra)„Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca" (Hebr 4,12). Dosvedčujem, že tieto slová apoštola Pavla sú pravdivé. Z vlastnej skúsenosti. Niekedy sa totiž moc Božieho slova prejaví nečakane, zastihne nás nepripravených, zasiahne do nášho srdca ako búrka...  Sat, 10 Mar 2012 10:57:11 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/292824/Zive-je-Bozie-slovo-Hebr-412.html?ref=rssNa vrchu Tábor (Mk 9, 2-10) (ondra)Možno ste už rozmýšľali, prečo sa vlastne Ježiš premenil na vrchu Tábor, a prečo chcel, aby traja apoštoli boli svedkami tohto Premenenia. Poznáme vysvetlenie, že preto, aby vnútorne posilnil svojich učeníkov pred prenasledovaním, ktoré príde, aby im dal istotu, že on je naozaj Boží Syn. No Ježiš nám svojím premenením i naznačil, čo čaká aj nás. Že aj nás čaká podobné premenenie. Naše premenenie sa však neodohrá vo chvíli, ako to bolo na vrchu Tábor, ale je celoživotným procesom. Proces premenenia sa odohráva počas nášho duchovného života, života modlitby. Premieňame sa pomaly, postupne, nie však viditeľne, navonok, ale vo svojom vnútri.  Sat, 03 Mar 2012 23:00:23 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/291879/Na-vrchu-Tabor-Mk-9-2-10.html?ref=rssBoj na púšti (Mk 1, 12-13) (ondra)„Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní."  Štyridsiatimi dňami, ktoré Ježiš strávil na púšti, položil základ pôstneho obdobia, ako ho každý rok prežívajú jeho učeníci, kresťania. Celý Ježišov pozemský život nám ukazuje cestu, ktorú musíme v duchovnom živote prejsť aj my. Ježiš to všetko podstúpil, aby nám naznačil, čo čaká aj nás, aby nás poučil a vyškolil. Púšť je symbolom stíšenia, modlitby a stretnutia s Bohom. Tiež nedostatku, zriekania sa, pôstu. Teda modlitba a pôst, v ktorých prežívame pôstnu dobu. Ježiš strávil štyridsať dní na púšti predtým, než začal svoje verejné ohlasovanie, najprv sa teda musel na toto poslanie duchovne pripraviť. Aj my, ak máme byť kresťanmi, ktorí prinášajú nejaké duchovné ovocie, musíme sa pripraviť, duchovne vyformovať, zoceliť.  Sun, 26 Feb 2012 09:02:14 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/291057/Boj-na-pusti-Mk-1-12-13.html?ref=rssStretnúť Pána (MK 9, 36-37) (ondra)„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma." Alebo, ako na inom mieste Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto vás prijíma, mňa prijíma." Každého, kto miluje Krista a snaží sa o duchovný život, občas možno prepadne niečo ako závisť voči tým, ktorí sa s Kristom mohli stretnúť osobne, z tváre do tváre. A je nám ľúto, že my už túto možnosť nemáme.  Tue, 21 Feb 2012 15:25:54 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/290530/Stretnut-Pana-MK-9-36-37.html?ref=rssSvadba kráľovho syna (Mt 22, 1-14) (ondra)Tá svadba, o ktorej sme počuli, ktorú vystrojil kráľ svojmu synovi, to je obraz mystického spojenia Krista Ženícha s jeho nevestou Cirkvou. Sväté písmo je potrebné čítať v obrazoch, duchovne, aby sme pochopili jeho hlbší zmysel. Teda kráľov syn je Ježiš, Boží Syn. Súčasťou svadby je aj hostina. Všade vo Svätom Písme, keď sa spomína stretnutie človeka s Bohom, je súčasťou tohto stretnutia aj hostina, požívanie jedla a pitie vína. Táto mystická svadba Krista s Cirkvou bola predpovedaná počas celého Starého Zákona, vyvolený ľud, Izrael bol na toto spojenie s Bohom dlho a dôkladne pripravovaný.  Sun, 09 Oct 2011 10:31:31 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/277314/Svadba-kralovho-syna-Mt-22-1-14.html?ref=rss„Proste a dostanete“ (Lk 11, 5-13) (ondra)Dnes nás Pán ubezpečuje, že ak budeme vytrvalo prosiť, dobré veci, o ktoré prosíme, dostaneme. Nádherné ubezpečenie, ktorému musíme uveriť, ak veríme, že Boh hovorí pravdu. No mnohí teraz môžu protestovať, že oni prosili a často prosili, ale nedostali.  Thu, 06 Oct 2011 21:51:26 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/277143/Proste-a-dostanete-Lk-11-5-13.html?ref=rssZ Jeruzalema do Jericha (Lk 10, 30-37) (ondra)Dnešné podobenstvo je veľmi známe. Nejaký človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov, ktorí ho doráňali, nechali ležať polomŕtveho a odišli. Cirkevní otcovia toto podobenstvo vysvetľovali vždy symbolicky:  Mon, 03 Oct 2011 19:43:17 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/276910/Z-Jeruzalema-do-Jericha-Lk-10-30-37.html?ref=rssNechce sa mi, Pane. (Mt 21, 28-32) (ondra)Dnes sú to veľmi tvrdé slová, ktoré nám Ježiš hovorí. Pretože Božie slovo nie je len kronikou dávno minulých udalostí, ale je živé a vždy aktuálne, hovorí ich aj nám, čo sme tu a dnes. Jazykom dnešnej doby; hovorí nám: „Zlodeji a prostitútky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva"! Hovorí ich práve nám, čo sme tu v kostole každý týždeň, možno aj každý deň. Tvrdé slová, ktoré nám ale odhaľujú pravdu o nás samých a o stave našich duší. Prečo k nám Ježiš takto tvrdo hovorí, prečo nás takto karhá?  Sat, 24 Sep 2011 22:18:53 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/276262/Nechce-sa-mi-Pane-Mt-21-28-32.html?ref=rssTrpiaci (Lk 9, 18-22) (ondra)Je ľahké vidieť v ľuďoch Boha? Pokiaľ v ľuďoch vidíme niečo veľké, niečo úžasné alebo krásne, vtedy je to ľahké. O veľkých umelcoch sa hovorí, že majú „božský talent", že tvoria diela „nebesky krásne" . Alebo povieme, že „vystupuje až do neba" ten, ktorý má v niečom obrovský úspech. Vtedy ľahko vidíme v takých ľuďoch niečo z tej nekonečnej nádhery a veľkoleposti Boha. Ten odraz Boha je v nich alebo v ich dielach až do očí bijúci.  Fri, 23 Sep 2011 16:26:44 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/276180/Trpiaci-Lk-9-18-22.html?ref=rssPožehnanie (Ag 1, 1-8) (ondra)V dnešnom 1. čítaní z knihy proroka Aggea sme počuli, ako sa Pán prihovára Izraelitom, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia do svojej vlasti  a so slovami: „Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom"  neustále odkladali stavbu Izraelského chrámu. K stavbe ich Boh vyzýval, pretože pôvodný veľkolepý židovský chrám, ktorý postavil kráľ Šalamún, bol zničený. Izraelitom záležalo na tom, aby obnovili svoje domy a žili v dostatočnom prepychu, menej im však záležalo na tom, aby sa opravil aj Pánov dom, chrám, kde by mohli konať bohoslužbu a vzdať Bohu vďaku a chválu. To im akosi nechýbalo. To je nám povedomé, však?  Thu, 22 Sep 2011 17:38:09 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/276119/Pozehnanie-Ag-1-1-8.html?ref=rssHriešnik Matúš (Mt 9, 9-13) (ondra)„Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúš a povedal mu: „Poď za mnou!" No hľadel na neho nie tak telesným zrakom, ako pohľadom vnútorného milosrdenstva. Videl hriešnika a pozrel naňho milosrdne a povedal mu: „Poď za mnou!" Ale to „poď!" znamenalo ani nie tak vykročiť nohami, ale nasledovať mravným životom, svätosťou. Veď kto hovorí, že zostáva v Kristovi, má aj sám žiť, ako žil On.  Wed, 21 Sep 2011 08:04:41 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/276002/Hriesnik-Matus-Mt-9-9-13.html?ref=rssJežišova rodina (Lk 8, 19-21) (ondra)Dnes by sme prekvapene mohli poznamenať, že Ježiš sa k svojej matke a bratom nezachoval pekne. Inak, tí Ježišovi „bratia", ako sme o nich počuli, to nie sú blízki príbuzní v zmysle pokrvných súrodencov. Aramejčina, Ježišova rodná reč, je dosť jednoduchý a na výrazové prostriedky chudobný jazyk, slovom „bratia" sa označovali aj vzdialenejší príbuzní, napr. bratanci. A dnes akoby sa Ježiš k nim a k svojej matke zachoval nepekne a neúctivo.  Tue, 20 Sep 2011 12:46:02 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/275937/Jezisova-rodina-Lk-8-19-21.html?ref=rssAko počúvate? (Lk 8, 16-18) (ondra)„Dávajte pozor, ako počúvate." Slovo akosi zdegradovalo. Slov je plno všade okolo nás, slov sú plné médiá, noviny, knihy, slov sú plné ulice i ústa ľudí. Preto slová triedime, mnohé prepočujeme, mnohé nevnímame, zachytíme len niektoré a hneď na ne zabudneme, aby sme boli pripravení na ďalšie. Inak to v tomto svete ani nejde. Ale predsa existujú slová, ktoré musíme vnímať úplne inak. Na tie slová sa musíme pripraviť, stíšiť, sústrediť. Božie slová nie sú ako ľudské slová. Ľudské slová sú často prázdne, či plytké, väčšinu slov by si ľudia naozaj mohli odpustiť. Zato Božie slová sú, ako povedal Ježiš: „duch a život".  Mon, 19 Sep 2011 12:30:02 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/275840/Ako-pocuvate-Lk-8-16-18.html?ref=rssJežišov sprievod (Lk 8, 1-3) (ondra)Môžeme si všimnúť, že vždy, keď sa v evanjeliách hovorí o tých, ktorí nasledovali Ježiša, na jednej strane sa spomínajú mnohé zástupy, teda davy ľudí, ktorí ho niekedy šli pomaly ušliapať a na druhej strane sa hovorí len o pár ľuďoch, Dvanástich a ešte zopár ďalších, ako napr. aj v dnešnom evanjeliu. A Božie slovo nám podivuhodným spôsobom zjavuje vždy pravdu. Tých, ktorí sa hlásia ku Kristovi a nazývajú sa kresťanmi sú davy. Ale tých, ktorí sú naozaj Ježišovými učeníkmi, ktorí ho nasledujú, počúvajú slová života a snažia sa ich žiť, tých je len máličko. Len zopár. Bolo to tak v Ježišových časoch, bolo to tak v každej dobe a je to tak aj dnes.  Fri, 16 Sep 2011 17:04:30 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/275639/Jezisov-sprievod-Lk-8-1-3.html?ref=rssHryzúce hady (Nm 21, 4-9) (ondra)Božie slovo nie je len historický záznam dávnych udalostí, je živé, vždy aktuálne. Preto ho máme čítať duchovne, teda aj v historických udalostiach Izraela máme v obrazoch hľadať to, čo prežívame aj my, dnes, našu situáciu, naše problémy, naše zápasy, náš život. To je na Božom slove to krásne, že prostredníctvom neho k nám každý deň hovorí Boh, hovorí o tom, čo prežívame a čo máme robiť, hovorí, čo práve v ten deň potrebujeme počuť. Dnes nám hovorí o jede, ktorým je hriech, o hadoch, ktorý nás týmto jedom zraňujú a o uzdravení, ktoré môžeme získať.  Wed, 14 Sep 2011 14:05:02 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/275462/Hryzuce-hady-Nm-21-4-9.html?ref=rssSrdce prosiaceho (Lk 7, 1-10) (ondra)Stotník prosil Ježiša a Ježiš jeho prosbu vyslyšal. Mnohí však vyčítajú Bohu, že neplní to, čo prisľúbil, keď v Matúšovom evanjeliu povedal: „O čokoľvek budete prosiť Boha v mojom mene, dá vám to." Čo ak je však problém v nás a nie v Bohu? Čo ak zle prosíme? Spomeňme si na Ježišove slová: „Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte." Všimnime si postavu stotníka, jeho slová, ktoré nám môžu niečo povedať o ňom samom, o postoji jeho srdca. Stotník predstavuje tri základné podmienky alebo, lepšie povedané, postoje prosiaceho srdca.  Mon, 12 Sep 2011 09:48:45 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/275283/Srdce-prosiaceho-Lk-7-1-10.html?ref=rssDva problémy (Mt 18, 18-20) (ondra)My ľudia sme už raz takí, že radšej berieme, ako dávame. Každý to môže vidieť sám na sebe, alebo skoro každý, je ozaj len málo tak šľachetných pováh, ktorý radšej dávajú, než by mali prijímať. Toto sa týka asi každej oblasti ľudského života a týka sa to aj života duchovného alebo vzťahu s Bohom. Radi od Boha prijímame. Radi prijímame jeho požehnanie, jeho pomoc, milosti. Zvykli sme si na ľahko, dokonca to už považujeme za samozrejmosť - lebo každý, kto žije duchovný život naozaj úprimne, je Bohom obdarovávaný. Teda radi prijímame. Aj od Boha. Ťažšie už Bohu dávame. Lebo Boh, štedrý darca chce na oplátku aj niečo od nás. Chce, aby sme žili tak, ako nás to učil a stále učí, aby sme svoj život riadili Jeho prikázaniami, aby sme evanjelium urobili svojím životným programom. A dokonca chce, aby sme rešpektovali isté pravidlá, ktoré nám dáva skrze Cirkev. A tie sú v dnešnej dobe pre mnohých ľudí problémom.  Thu, 08 Sep 2011 21:09:52 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/275047/Dva-problemy-Mt-18-18-20.html?ref=rssRodokmeň Ježiša Krista (Mt 16, 1-16) (ondra)Tejto časti evanjelia sa kazatelia radi vyhýbajú. Suchý zoznam mien Ježišovho rodokmeňa. Akosi nám totiž chýba inšpirácia, čo s ňou, čo nám týmto vyrátaním mien v Dávidovom rode chce Boh povedať pre náš reálny život... Ale ja si myslím, že práve to, že nás táto časť evanjelia neoslovuje, že konkrétne nám nič nehovorí, že nechápeme  načo o nej máme rozjímať, znamená, že nám čosi dôležité z Ježišovho učenia uniká. Tá genealógia Ježišových predkov totiž vyformovala Ježiša ako človeka. A hovorí i nám niečo o nás. Prečo sme takí, akí sme, prečo máme také a také problémy a obmedzenia. Samozrejme, každý z nás sám sa rozhoduje kým je a akým človekom bude. Ale hovorí niečo o našej štartovacej čiare do života. Nie každý ju totiž máme rovnakú. Do istej miery nám určili ju životy našich predkov. A toto má veľmi dôležitý duchovný dopad na každého z nás.  Thu, 08 Sep 2011 08:56:28 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/274981/Rodokmen-Jezisa-Krista-Mt-16-1-16.html?ref=rss„Blahoslavení chudobní“. (Lk 6, 20-26) (ondra)Ježiš blahoslaví chudobných, tých ktorí trpia nejakou formou nedostatku, chudoby, možno aj biedy, utrpenia. Prečo? Vari je Boh sadista, ktorému sa páči ľudské utrpenie? A prečo hovorí: „Beda vám, bohatí"?! Je namieste bohatým závidieť ich bohatstvo? Mnohé revolúcie a vojny sa odohrali len preto, že chudobní na smrť závideli bohatým... Vari je toto Božou myšlienkou? Určite nie. Boh miluje všetkých rovnako, no nie všetci rovnako milujú Boha. Chudoba nestačí na to, aby sa človek páčil Bohu, aby to mal k nemu bližšie, rovnako ako peniaze a bohatstvo nie sú prekážkou pre vstup do Božieho kráľovstva. No chudobní  častejšie zvyknú mať jednu veľkú výhodu.Wed, 07 Sep 2011 08:50:36 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/274878/Blahoslaveni-chudobni-Lk-6-20-26.html?ref=rssUzdravujúci dotyk (Lk 6, 12-19) (ondra)„A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých." Ježišov dotyk uzdravoval. Ak sa Ježiš vedome v modlitbe dotýkal chorého, či posadnutého, uzdravil ho. Aj keď sa niekto z ľudu čo len letmo dotkol Ježiša s vierou, uzdravil sa. Ježišov dotyk nielen uzdravoval, ale stále uzdravuje. Medzi tými, čo aj v dnešnej dobe nasledujú Ježiša je mnoho takých, ktorí sa mu odovzdali až potom, čo zažili podobný uzdravujúci dotyk, ktorý ich zbavil vážnej choroby, či oslobodil od zlého ducha. Zažil som to ja a zažilo to mnoho iných.  Tue, 06 Sep 2011 08:25:06 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/274778/Uzdravujuci-dotyk-Lk-6-12-19.html?ref=rssJežiš v chráme (Lk 6, 6-11) (ondra)„Ježiš vošiel so synagógy". Tým Ježiš naznačil, čo od tej chvíle bude ustavične robiť. V Božom chráme bude v prvom rade „učiť" A toto robí, nás tu v Božom chráme, výnimočným a dokonalým spôsobom pri svätej omši učí, učí nás tajomstvám Božieho kráľovstva a Božej vôle, učí nás v Božom slove, ktoré počúvame, učí nás vo svojom slove. Jeho hlas a jeho učenie, ak o to naozaj stojíme, môžeme počuť v 1. Čítaní, v žalme, v Evanjeliu i v kázni. I v kázni medzi riadkami hovorí sám Ježiš. Učí nás i v textoch svätej omše, v nich nám zjavuje svoje dielo spásy.  Mon, 05 Sep 2011 16:04:47 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/274725/Jezis-v-chrame-Lk-6-6-11.html?ref=rssHriešny človek uzdravil? (Jn 9, 1-41) (ondra)„Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?" pýtali sa ľudia, keď sa dozvedeli, že Ježiš uzdravil slepého. Aj dnes si mnohí myslia, že keď nejaký človek vie niekoho uzdraviť a aj to naozaj robí, že je to človek poslaný Bohom, že to stopercentne Boh mu dal takýto dar. A chodia k takémuto človeku všetci, ktorým lekári nevedia pomôcť v ich trápeniach alebo takí, ktorí neveria modernej medicíne. Chodia za rôznymi takzvanými liečiteľmi. Myslia si, že ak to, čo ten človek robí, je napohľad dobré, že mu môžu dôverovať. Veď dobré veci robí Boh a zlé veci robí diabol a tak to možno ľahko rozlíšiť.Sat, 02 Apr 2011 22:20:40 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/261213/Hriesny-clovek-uzdravil-Jn-9-1-41.html?ref=rssMúdrosť (Sir 1, 1-10) (ondra)Dnešné prvé čítanie je oslavou múdrosti, ktorú stvoril Boh na počiatku všetkého a ktorá je na počiatkom všetkých Božích diel. Túto múdrosť, ako hovorí Kniha Sirachovcova, Boh vylial na všetky svoje diela a na každého, kto ho miluje. Táto múdrosť je darom Ducha Svätého, o ktorého vyliatie prosíme.  Boh chce, aby sme hľadali túto múdrosť, pretože ju nesmierne potrebujeme.      Mon, 21 Feb 2011 18:48:14 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/257286/Mudrost-Sir-1-1-10.html?ref=rssPremenenie (Mk 9, 2-13) (ondra)  Z Dvanástich sa s Ježišom najviac zdržiavali títo traja: Peter, Jakub a Ján. Boli s ním aj v takých chvíľach, keď to Ježiš ostatným nedovolil, napr. pri uzdravovaní Petrovej svokry, v Getsemanskej záhrade. A boli s Ním aj pri jeho Premenení na hore Tábor. SP vždy spomína, že chvíle, ktoré títo traja učeníci s Ježišom trávili, boli takmer vždy chvíle, keď sa Ježiš zhováral so svojím nebeským Otcom. A učili sa modliť od Ježiša. Aj dnes sú medzi nami takí, čo sa s Ježišom zdržiavajú častejšie než ostatní, ktorí s ním zažívajú veci, o ktorých väčšina ani netuší.  Sat, 19 Feb 2011 08:37:38 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/257017/Premenenie-Mk-9-2-13.html?ref=rssZachrániť si život (Mk 8, 34-9, 1) (ondra)„Kto si chce život zachrániť." Tým Ježiš myslí zachrániť si nielen holý život, ale i užiť si ho so všetkým tým príjemným a krásnym, čo život ponúka. Zachrániť si pre seba rozkoše tohto sveta. A o to sa väčšinou pudovo snažíme. Často za každú cenu. Ale Ježiš hovorí, že práve takouto životnou filozofiou môžeme život stratiť.  Fri, 18 Feb 2011 09:06:45 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/256910/Zachranit-si-zivot-Mk-8-34-9-1.html?ref=rssChoď mi z cesty, satan! (Mk 8, 27-33) (ondra)Povedal Ježiš Petrovi. Peter musel poriadne vypleštiť oči. Aj ostatní možno stíchli, zmeraveli a pozerali raz na Ježiša, raz na Petra. „Vari je Peter satan v ľudskej koži? Alebo je posadnutý diablom?" Nie, Peter nebol posadnutý, to len satan k nám občas prichádza a hovorí... Začiatok ako v lacnom horore, však?Thu, 17 Feb 2011 15:58:31 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/256827/Chod-mi-z-cesty-satan-Mk-8-27-33.html?ref=rssJežiš uzdravil slepca (Mk 8, 22-26) (ondra)Dobre sa to číta, ako Pán odpovedá na všetky žiadosti a prosby. Aj dnes uzdravil slepca, keď ho prosili jeho príbuzní, či priatelia, možno len známi. Aj my prosíme, často vo vážnych a životne  dôležitých veciach, no Pán až príliš často akoby nepočul alebo nechcel vypočuť. Tak sa aj mnohí sťažujú. Zvlášť, keď v evanjeliu nájdu časť, v ktorej Ježiš sľubuje učeníkom, ako dostanú všetko, o čo len budú v Jeho mene prosiť.  A potom my, jeho učeníci natešení prosíme a nedostaneme. Veru, mnohí sa už preto odvrátili od Pána.Wed, 16 Feb 2011 16:32:44 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/256719/Jezis-uzdravil-slepca-Mk-8-22-26.html?ref=rssBezcitná láska (ondra) Sat, 04 Dec 2010 19:30:33 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/249573/Bezcitna-laska.html?ref=rssSmútok (ondra)Často stretávam ľudí doráňaných tými, čo majú liečiť duše, a potom je mi večer vždy do plaču. Aj ja ich niekedy neznášam. Nafúkaných a arogantných. Nie sluhov, ktorí po vzore Majstra umývajú nohy, to sa akosi dnes v Cirkvi nenosí...Sun, 11 Jul 2010 19:26:15 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/234719/Smutok.html?ref=rssLevie srdce (ondra)Bol to len okamih, ale zrak mi padol práve naňho. Vlastne nedalo sa nevšimnúť si ho. Hneď nato som preletel okolo a snažil sa zahliadnuť ho aspoň v spätnom zrkadle auta. Uprostred šírej trávnatej krajiny, pri odbočke na vedľajšiu cesta je veľká zelená lipa, pod ňou maličká starodávna gotická kaplnka a pri nej stál potulný rytier. Výzor pútnika, dlhé blond vlasy a briadka, na chrbte batoh a k batohu priviazaný dlhý meč v koženej pošve. Možno premýšľal, ktorou cestou sa vydať, aby došiel do Svätej zeme, možno stratil svoju milovanú a teraz sa len tak naverímboha túla svetom a hľadá smrť. Možno putuje už storočia a hľadá Boha, a možno odpovede na svoje otázky. Nestopoval, len tak stál. Netuším, kto to bol, či člen nejakého klubu historického šermu, či mladý človek, ktorý sníva o živote v dobách šľachetných rytierov a krásnych princezien, či skutočný rytier nepokojného ducha z dávnych čias. Neviem. Ale myslím, že je čas vrátiť sa k snom a viere v ideály, lebo snívanie a viera znamenajú, že duša ešte stále žije. A vôbec nevadí, že v časoch potulných rytierov.Sat, 10 Jul 2010 20:18:53 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/234650/Levie-srdce.html?ref=rssRúhanie (ondra) Sat, 14 Mar 2009 08:29:25 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/186768/Ruhanie.html?ref=rss"Hlas na púšti". (ondra)V dnešnom prvom čítaní z Knihy proroka Izaiáša i v evanjeliu o Jánovi Krstiteľovi sme počuli o ohlasovaní spásy, o ohlasovaní vykúpenia sveta.1. čítanie obsahuje známe slová, ktoré Ježiš čítal v synagóge v Kafarnaume a vzťahoval ich na seba. Hovoril o svojom vlastnom, osobnom ohlasovaní spásy. Evanjelium hovorí o ohlasovaní spásy Jánom Krstiteľom.Ježiš Kristus pokračuje vo svojom ohlasovaní prostredníctvom ľudí i dnes. Vlastne všetci pokrstení sú povolaní k akémusi misionárskemu poslaniu, aby tam, kde práve sú, svojím životom i slovami ukazovali tomuto svetu Krista.Osobitným spôsobom sú k tomu povolaní tí, ktorí boli na to ustanovení sviatostnou vysviackou. Kňazi.Sun, 14 Dec 2008 17:56:56 +0100https://ondra.blog.sme.sk/c/175444/Hlas-na-pusti.html?ref=rssZasvätení smrti (ondra)Bolo ešte skoro ráno, tma a husto pršalo. S nechuťou som vyšiel z dverí, čľapkajúc nohami v mlákach, počúvajúc, ako kvapky narážajú na dáždnik a trasúc sa od prvého jesenného chladu. Neznášam skoré vstávanie, tmu a zimu...Na trávniku pár metrov obďaleč som si odrazu všimol niečo, čo vyzeralo ako čierne vrece, ktoré niekto vyhodil z auta. No vrece bolo akési čudné a vo vzduchu bolo cítiť smrť. Zamrazilo ma. Plný obáv som podišiel bližšie a vrece sa zmenilo na vychudnutú, ešte trochu detskú postavu v čiernej koženke s kapucňou cez hlavu a čiernych nohaviciach. Posediačky so skríženými nohami, rukami vystretými za chrbtom a čelom na zemi. Čudná a úplne neprirodzená poloha. Bezduché telo.Mon, 20 Oct 2008 11:08:40 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/168546/Zasvateni-smrti.html?ref=rssCesta do hlubín „študákový“ duše. (ondra)Často počujem trochu pesimistické hodnotenie súčasných detí a mládeže. Mnoho sa hovorí o morálnom úpadku, o akejsi degradácii psychickej vinou počítačov a internetu, či skôr vinou hodín pri nich strávených, atď. A nepriaznivé „krčmové“ prognózy ohľadom stavu nastupujúcej generácie a tým spoločnosti.Nedávno som začal učiť na gymnáziu náboženstvo. Možno teraz čakáte, že sa pripojím k takémuto hodnoteniu detí. Nie. Naopak, moje skúsenosti sú celkom iné.Wed, 24 Sep 2008 17:15:30 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/165534/Cesta-do-hlubin-studakovy-duse.html?ref=rssRusko a Gruzínsko - čo sa vlastne deje? (ondra) Protesty sveta, ruská ignorancia a arogancia, vinné, či nevinné Gruzínsko a Osetsko... Čo sa to vlastne deje? Obávam sa, že tomu už totálne prestávam rozumieť. Správy dostávajúce sa nám do uší zrejme až príliš často skresľované, či cenzurované, najrôznejšie a najprotichodnejšie názory, zástancovia i odporcovia najnovšieho ruského „povyrazenia si“ za hranicami Gruzínska... Kde je pravda?Tue, 12 Aug 2008 13:45:03 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/159966/Rusko-a-Gruzinsko-co-sa-vlastne-deje.html?ref=rssEucharistia (ondra) Vieme, aký je význam Starého Zákona, aký je vzťah Starého Zákona k Novému Zákonu. Vo všetkom, čo sa dialo v Starej Zmluve, možno vidieť predobrazy Novej Zmluvy. I predobrazy toho, čo Boží ľud, teda aj my ešte stále prežíva.Sat, 02 Aug 2008 19:33:19 +0200https://ondra.blog.sme.sk/c/158747/Eucharistia.html?ref=rss